OGRODY:
Projektowanie, Zakładanie oraz Utrzymanie.

Projekt ogrodu jest bardzo ważnym momentem, w którym podejmujemy kluczowe decyzje dotyczące koncepcji ogrodu, planowania przestrzeni z podziałem na funkcje jakie ma on spełniać dla użytkowników, dogodnej komunikacji, doboru roślin i materiałów dekoracyjnych oraz zastosowania nowoczesnych technik i rozwiązań, które umożliwią skuteczną i łatwą pielęgnację.

Na tym etapie planujemy koszty związane z realizacją projektowanych założeń ogrodowych oraz ustalamy kolejność prac w trakcie realizacji.

W ramach usługi projektowania ogrodów nasza firma oferuje:
  • opracowania projektowe z zakresu architektury krajobrazu
  • sporządzanie projektów ogrodów prywatnych oraz terenów zieleni publicznej
  • aranżacje zieleni na balkonach, tarasach
  • projektowanie na konstrukcjach architektonicznych zielonych dachów i zielonych ścian
  • inwentaryzacje dendrologiczne, gospodarka drzewostanem i waloryzacje zieleni
  • wizualizacje komputerowe lub odręczne
  • dokumentacje kosztowe