OGRODY:
Projektowanie, Zakładanie oraz Utrzymanie.

Realizacja projektów przez naszą firmę obejmuje między innymi:

 • przygotowanie terenu (karczowanie,
 • wycinka i wywóz drzew i krzewów,
 • prace ziemne m.in. korytowanie oraz dostawa podłoży i substratów)
 • wytyczanie ścieżek i rabat
 • projektowanie i montaż automatycznego systemu nawadniania
 • dostarczenie i montaż materiałów drenażowych
 • wykonanie oświetlenia w ogrodzie
 • wykonanie nasadzeń roślin (drzew, krzewów, bylin, roślin sezonowych)
 • zakładanie trawników sianych i rolowanych
 • budowa elementów małej architektury ogrodowej
 • wykonanie drobnych prac brukarskich
 • zabezpieczanie roślin