OGRODY:
Projektowanie, Zakładanie oraz Utrzymanie.
Pomagamy także innym, staramy się dzielić miłością i pasją do ogrodnictwa z tymi najmniejszymi, czyli dziećmi osieroconymi ale także z ludźmi zapomnianymi przez swe rodziny, więcej informacji na stronie: