OGRODY:
Projektowanie, Zakładanie oraz Utrzymanie.

Na etapie realizacji projektu nasza firma wykonuje wszystkie prace zaplanowane w trakcie projektowania.

Realizacja projektów przez naszą firmę obejmuje między innymi:
  • przygotowanie terenu (karczowanie, wycinka i wywóz drzew i krzewów, prace ziemne m.in. korytowanie oraz dostawa podłoży i substratów)
  • wytyczanie ścieżek i rabat
  • projektowanie i montaż automatycznego systemu nawadniania
  • dostarczenie i montaż materiałów drenażowych
  • wykonanie oświetlenia w ogrodzie
  • wykonanie nasadzeń roślin (drzew, krzewów, bylin, roślin sezonowych)
  • zakładanie trawników sianych i rolowanych
  • budowa elementów małej architektury ogrodowej
  • wykonanie drobnych prac brukarskich
  • zabezpieczanie roślin